Ouderbetrokkenheid

Wij vinden ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind(eren) van wezenlijk belang. Wij streven naar een educatief partnerschap.
Bij educatief partnerschap worden ouders gezien als samenwerkingspartners van de school in opvoeding en het leerproces van leerlingen.
Die relatie is wederzijds, ouders en school moeten beide initiatief tonen. Zoals de ouders van de school mogen verwachten dat zij haar taken goed uitvoert, zo mag de school van de ouders verwachten dat ze belangstelling hebben voor wat hun kinderen op school doen en leren. School en ouders moeten in gesprek blijven over opvoedingsaspecten. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Wij communiceren daarom open met ouders zodat we weten wat we van elkaar mogen verwachten.