Ondersteuningsstructuur

Basisschool de Fonkelsteen biedt extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.

Het is belangrijk dat het ontwikkel- en leerproces afgestemd is op de leerling. Door middel van observeren van welbevinden, betrokkenheid en competentie, in combinatie met leerresultaten wordt duidelijk wat de onderwijsbehoefte van een kind is en of er sprake is van een juiste afstemming van ons (onderwijs)aanbod.  

Onze ondersteuningsstructuur heeft als doel elk kind de ondersteuningsbehoefte te bieden die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. 
Ondanks onze zorg en aandacht kan het voorkomen dat kinderen een eigen ontwikkeling doormaken, waar we ons zorgen om maken. Kinderen die opvallen op gebied van welbevinden en/of betrokkenheid, gedrag en/of hun leerprestaties. Wij hebben de wil en verantwoordelijkheid deze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden en de juiste ondersteuning te bieden. 

Als de ondersteuning echter niet het door ons gewenste resultaat oplevert, kan het zijn dat we advies of ondersteuning nodig hebben van samenwerkingsverband 'De Meierij', Buurtzorg Jong of de jeugdarts van de GGD. Uiteraard worden de desbetreffende leerlingen en hun ouders nauw betrokken bij de stappen die wij zetten. Wij gaan ervan uit dat een goede samenwerking tussen alle betrokkenen de beste kans van slagen heeft. 

De intern begeleider coördineert de ondersteuning aan kinderen en ouders. Er wordt daarbij samengewerkt met de jeugdarts Ellen van Est van de GGD, opvoedondersteuner Buurtzorgjong Caroline Rutgers, het Samenwerkingsverband de Meierij en de pedagogisch medewerker of leerkracht. Samen met u zoeken we naar passende begeleiding, zodat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.