Protocol Social Media

Steeds vaker maken kinderen op school gebruik van een laptop, computer, iPad of mobiele telefoon. We willen kinderen immers leren om met behulp van deze digitale middelen informatie te zoeken die ondersteunend is voor het onderwijs dat gegeven wordt. Daarnaast kan er op verschillende manieren via bovengenoemde middelen gecommuniceerd worden. Als school leveren we een bijdrage aan het verantwoord gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen door onze leerlingen. De leerlingen moeten leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Ofwel, ze worden mediawijs. In dit protocol staan alle afspraken en gedragsregels die hieraan bijdragen. Graag willen wij benadrukken dat het mediawijs maken van onze leerlingen een gezamenlijke opdracht is voor ouders en school.