Zorgpartners

Om de ondersteuning voor de leerlingen zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden, werken wij op een aantal specifieke zorggebieden samen met externe instanties.

Jeugdverpleegkundige:

Onze jeugdverpleegkundige is Gerlinde Bax. Zij houdt regelmatig spreekuur op ons kindcentrum. In onze nieuwsbrief maken wij bekend wanneer zij aanwezig is.
Ouders, verzorgers, teamleden en leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen op lichamelijk gebied, zoals houding, groei, ontwikkeling en beweging.
Ook psychosociale problemen kunnen aan de orde komen, zoals: pesten, ruzie, eet- en slaapgewoonten en bedplassen.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen met de GGD 088-1447144 (GGD Gelderland Zuid)

BuurtzorgJong:
Aan onze school zijn enkele medewerkers van BuurtzorgJong verbonden te weten Caroline Rutgers en Kaadjel Gangabisoensingh.
Ze bieden opvoedondersteuning, psychosociale hulpverlening en financi√ęle hulpverlening. Ze ondersteunen bij het versterken van sociale vaardigheden, helpen leerkrachten en de intern begeleider op onze school, geven ouderbegeleiding en psycho-educatie en¬†ondersteunen kinderen en ouders bij echtscheidings- en veiligheidsvraagstukken.

Samenwerkingsverband de Meierij:
Wanneer er meer ondersteuning nodig is op school wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld. Dit kan al bij beginnende zorgen of voor consultatie en advies.