Samenwerking

In samenwerking met Kanteel Kinderopvang vormt de Fonkelsteen een kindcentrum. Kanteel kinderopvang verzorgt opvang en educatie op het kinderdagverblijf, de BSO en het peuterarrangement voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ontdekkend spelen en leren staan hierin centraal vanuit een huiselijke sfeer en in een veilige omgeving.

Naast de samenwerking met Kanteel Kinderopvang werkt de Fonkelsteen in de brede school samen met de STROOMM school de Walsprong en Stichting Kompas Bommelerwaard. We geven samen vorm aan wijkactiviteiten en brede school activiteiten zoals de kinderboekenweek, nationale voorleesdagen en activiteiten in het kader van de regionale educatieve agenda. Voor meer informatie over onze samenwerking zie: https://bredeschoolwaluwe.nl/