Natuurouders

Naast betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs is het ook belangrijk om ouders mee te laten doen bij de uitvoering van bepaalde onderwijsactiviteiten. Wij vinden het belangrijk dat er niet alleen in de klas wordt geleerd, maar ook buiten de school, in de natuur, in het theater of op andere plekken in de maatschappij. Wij zijn als school erg blij dat we bij allerlei activiteiten de hulp van ouders mogen en kunnen inroepen. Het is geen verplichting voor ouders om te participeren maar wel gewenst. Dus heeft u een talent en wilt u graag een keertje een ateliermiddag met de kinderen doorbrengen? Of heeft u groene vingers? Dan kan de club natuurouders uw hulp goed gebruiken.

De natuurouders onderhouden met een club ouders, de Fonkeltuin, de kas en geven de kinderen in een klein groepje les in het natuuratelier. 

Daarnaast sluiten de natuurouders aan bij projecten vanuit NL doet. De Natuurouders zijn kartrekker van het frietjesfeest, waarbij het oogsten en bereiden van de zelf geplante aardappelen tot een Fonkelsteen traditie is uitgegroeid. 

Wilt u graag participeren als natuurouder (als is het maar eens per maand) dan kan de club natuurouders uw hulp goed gebruiken.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar info@fonkelsteen.org