Schoolondersteuningsprofiel

Bijgaand treft u het ondersteuningsprofiel 2022-2026 van basisschool de Fonkelsteen in Zaltbommel. In dit ondersteuningsprofiel leest u hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op de Fonkelsteen organiseren.Het ondersteuningsprofiel is opgesteld voor de leerkrachten, de ouders, de onderwijsinspectie en het bestuur en wordt via de website van de Fonkelsteen openbaar gemaakt.De Fonkelsteen is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning van alle leerlingen die bij onze school staan ingeschreven. Om passend onderwijs te kunnen bieden, werken wij nauw samen met andere basisscholen en de school voor speciaal (basis)onderwijs Toermalijn binnen het Samenwerkingsverband de Meierij -Noord (hierna: SWV).

De missie en visie van de school vormt de basis voor ons onderwijs. Op de Fonkelsteen werken we ervaringsgericht. Door middel van observeren van welbevinden, betrokkenheid en competentie, in combinatie met leerresultaten wordt duidelijk wat de onderwijsbehoefte van een kind is en of er sprake is van een juiste afstemming van ons (onderwijs)aanbod.  

Onze ondersteuningsstructuur heeft als doel elk kind de ondersteuningsbehoefte te bieden die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord. 

In dit profiel leest u op welke wijze we dit doen, wie hierbij allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals (binnen én buiten de school) hierbij hebben.