Protocol vervoer

Uitstapjes in de omgeving en buiten leren maken een wezenlijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma van de Fonkelsteen. Wanneer het mogelijk is, maken wij een klein of een groter uitstapje met de kinderen.  In dit protocol staat beschreven hoe wij omgaan met uitstapjes en hoe we de veiligheid kunnen waarborgen.