De Fonkelsteen

Samen jezelf ontwikkelen

De Fonkelsteen

Basisschool de Fonkelsteen is een kleine school in Zaltbommel met een persoonlijke aanpak.

Wilt u kennismaken met de school? Maak een afspraak op 0418-514455 of mail naar info@fonkelsteen.org

De Fonkelsteen is een basisschool aan de rand van woonwijken “De Vergt” & “De Waluwe” in Zaltbommel waar leerlingen leren door zelf te ontdekken en samen te ondernemen.

Een typische Fonkelsteen leerling ontwikkelt een goed zelfbeeld, toont eigen initiatief en is ondernemend ingesteld. De Fonkelsteen staat voor een brede ontwikkeling en een rijke leeromgeving.

Leren op de Fonkelsteen is gebaseerd op de principes van het ervaringsgericht onderwijs.

Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden. Meestal werken de kinderen van de hele school aan hetzelfde thema voor een periode van ca. 6 weken. In die periode werken de kinderen aan de basisvakken taal en rekenen, en in projecten en ateliers aan; wereldoriëntatie, natuur en techniek, muziek, verkeer en cultuur. De thema’s worden met elkaar ingevuld en staan in verbinding met de directe omgeving en de maatschappij.

 

Lees meer

Hier staan wij voor!

Groei en ontwikkeling

Rijke leeromgeving

Welbevinden en betrokkenheid

Educatief partnerschap