Missie & Visie

Het Ervaringsgericht leren krijgt vorm van 0 tot en met 13 jaar. Ons kindcentrum heeft een positieve uitstraling naar de omgeving en betrekt de omgeving bij het onderwijs. De kinderen voelen zich verbonden met elkaar en met de wereld, zij ontwikkelen en leren in een uitdagend en ondersteunend leerklimaat en voelen zich eigenaar van hun leerproces. Dat betekent dat kinderen naast hetgeen wij ze aanreiken, zelf mogen onderzoeken wat ze willen leren (Leervragen opstellen). En ze zelf op zoek gaan naar antwoorden, uiteraard met ondersteuning van de leerkrachten en onderwijsondersteuners.

Onze missie:

De Fonkelsteen is een authentieke school met het concept Ervaringsgericht Onderwijs waar ruimte is voor inbreng van kinderen, ouders en anderen als educatieve partners.

De kernwaarden van de Fonkelsteen:

  • Wij zijn betrokken bij elkaar, onze omgeving en onszelf
  • Wij werken samen aan een duurzame toekomst
  • Wij nemen initiatief binnen ieders mogelijkheden om onze binnenwereld en de buitenwereld te leren kennen
  • Hierbij horen de instrumentele waarden: verbinden, onderzoeken en ondernemen