Onze School

Onder dit kopje leest u meer over de Fonkelsteen, het onderwijsconcept, onze missie en visie. U kunt kennismaken met onze teamleden en vindt hier de schoolgids en het vakantierooster.