Ouders

In de relatie met ouders streven wij naar educatief partnerschap. Hoe wij hier vorm aan geven leest u onder dit menu-item.

U vindt hier meer informatie over onze medezeggenschapsraad, de ouderbetrokkenheid, oudercommissie en vereniging, de actieve club natuurouders en onze Social Schoolsapp.