Kindcentrum

Wij werken binnen de brede school de Waluwe als een kindcentrum samen met Kanteel Kinderopvang.

In dit kindcentrum verzorgen wij een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar.

Onder dit menu vindt u meer informatie over het kinderdagverblijf, het peuterarrangement, de buitenschoolse opvang maar ook over de zorgpartners waarmee we samenwerken.