Verlofaanvraag gewichtige omstandigheden

Indien u buiten de schoolvakanties verlof wenst op de nemen met uw kind(eren), dient u hiervoor gewichtige omstandigheden te hebben (leerplichtwet artikel 14 lid 3/11G).

Voor de aanvraag van dit verlof kunt u onderstaand formulier invullen en de aanvraag indienen bij de directie van de Fonkelsteen. Soms is het nodig om daarbij een werkgeversverklaring in te (laten) vullen. De werkgeversverklaring is ook te downloaden op deze site.