Verlofaanvraag gewichtige omstandigheden

Indien u buiten de schoolvakanties verlof wenst op de nemen met uw kind(eren), dient u hiervoor gewichtige omstandigheden te hebben (leerplichtwet artikel 14 lid 3/11G).

Voor de aanvraag van dit verlof kunt u onderstaand formulier invullen samen met de werkgeversverklaring het vakantieverlof betreft.