Ervaringsgericht onderwijs

De Fonkelsteen werkt volgens het concept Ervaringsgericht Onderwijs (EGO). Dit is een onderwijsconcept, waarbij naast de competenties van kinderen ook het welbevinden en de betrokkenheid indicatoren zijn die zicht geven op de ontwikkeling van kinderen. We hebben dus niet alleen aandacht voor de leerprestaties van kinderen, maar ook voor het leerproces. Het fundament voor de begeleiding van de kinderen is de ervaringsgerichte houding van de leerkrachten. Hiermee bedoelen we: ze zijn gericht op wat er in de kinderen omgaat (hun persoonlijke ervaringsstroom). Dit betekent dat de leerkrachten:

  1. kinderen ruimte geven voor het nemen van initiatief;
  2. de leeromgeving voorbereiden en inrichten met een divers aanbod aan materialen en activiteiten, waardoor kinderen uitgedaagd worden en betrokken raken;
  3. een ervaringsgerichte dialoog voeren, waarin zij proberen op het denk– en voelspoor van de kinderen in te haken.