Welkom bij de Fonkelsteen

Basisschool de Fonkelsteen is een kleine school in Zaltbommel met een persoonlijke aanpak.

Wilt u kennismaken met de school? Maak een afspraak op 0418-514455
of mail naar info@fonkelsteen.org

Nieuwe directeur Fonkelsteen!

Per 1 mei 2020 is Jolanda Vissers-Noordzij de nieuwe directeur van de Fonkelsteen. Ze heeft haar sporen verdiend in het middelbaar beroepsonderwijs, was werkzaam als MT-lid van een van de andere Signumscholen en is locatiemanager bij o.a. De Waluwe Kids en De Uitkijk in Zaltbommel. Jolanda combineert de rol als basisschooldirecteur Fonkelsteen met haar functie als locatiemanager van Waluwe Kids. Met haar komst denken we dat de KC-ontwikkeling, de verbinding met de wijk en het vormgeven van eigentijds onderwijs en opvang met behoud van de EGO (ervarings gericht onderwijs) verworvenheden een goede impuls gaat krijgen.

Jolanda

De Fonkelsteen is een basisschool aan de rand van woonwijken “De Vergt” & “De Waluwe” in Zaltbommel waar leerlingen leren door zelf te ontdekken en samen te ondernemen.

Een typische Fonkelsteen leerling ontwikkelt een goed zelfbeeld, toont eigen initiatief en is ondernemend ingesteld. De Fonkelsteen  staat voor een brede ontwikkeling en een rijke leeromgeving.

Leren op de Fonkelsteen is gebaseerd op het principe van ervaringsgericht onderwijs.

Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden. Meestal werken de kinderen van de hele school aan hetzelfde thema voor een periode van ca. 6 weken. In die periode werken de kinderen in Ateliers aan rekenen, taal, wereldoriëntatie, natuur en techniek en cultuur. De thema’s worden met elkaar ingevuld en staan in verbinding met de directe omgeving en de maatschappij.