Oudervereniging

Zodra het mogelijk is willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een oudervereniging.

Een groepje enthousiaste ouders heeft zich inmiddels gemeld. Helaas kan hier door de RIVM richtlijnen nog niet goed vorm aan gegeven worden.

De oudervereniging is een officiële vereniging, die bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken ouders. De oudervereniging komt gemiddeld 6 keer per schooljaar bijeen, waarbij altijd een afgevaardigde van het team van Fonkelsteen aanwezig is. 

Doelstelling

De oudervereniging stelt zich ten doel, de samenwerking tussen de ouders en de verschillende geledingen binnen de school te bevorderen, bij te dragen aan het vormen van een veilige en gezonde leeromgeving voor de leerlingen en het stimuleren, coördineren en het ondersteunen van de activiteiten op school. Omdat de oudervereniging alle ouders vertegenwoordigt, kunnen zij signalen van wat ouders belangrijk vinden doorgeven aan de directie en de medezeggenschapsraad. Dit beschouwen we als een belangrijke taak van de oudervereniging.