Oudercommissie

Elk kindcentrum of locatie heeft een eigen oudercommissie waarin ouders mee kunnen praten over de manier van werken op het kindcentrum.
De cluster manager is altijd bij deze vergaderingen aanwezig.De verschillende oudercommissies vanuit Kanteel zijn verenigd in de Centrale Cliƫntenraad (CCR).
Binnen de CCR krijgen ouders de mogelijkheid om mee te praten over de besluitvorming en beleidsvoering van Kanteel Kinderopvang.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 streven we naar het formeren van een kindcentrumraad, waarin de oudercommissie en de medezeggenschapsraad samen overleg voeren.