Waar staan wij voor?

20131114_029Vernieuwingsschool de Fonkelsteen staat voor goed onderwijs waarbij welbevinden, betrokkenheid, verbondenheid en competenties centraal staan.

Wanneer kinderen goed in hun vel zitten op school en intrinsiek gemotiveerd raken kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Op de Fonkelsteen werken we samen met kinderen en ouders aan een goede sfeer en een constructieve relatie.