Vertrouwenspersoon

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning van de vertrouwenspersoon van de school.

Vertrouwenspersonen op de Fonkelsteen zijn:

  • Monique Dekker
  • Marga van Gijn

Daarnaast hebben we een externe vertrouwenspersoon voor ouders van leerlingen:
Stichting Signum
mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603
Vertrouwenswerk.nl
mevrouw Irma van Hezewijk, tel. 06-54647212