Schoolgids

In de schoolgids is aandacht voor ons concept ErvaringsGericht Onderwijs en onze werkwijze in units. Het boekje is op school verkrijgbaar. Op deze website vinden jullie de praktische informatie over onze school.