Samenwerking in de zorg – Buurtzorg Jong

Samenwerking in de zorg
Doel van de samenwerking is een goede zorg voor onze kinderen!

Als basisschool zijn wij niet alleen verantwoordelijk voor een goede zorg voor de kinderen. We werken samen met de gemeente in Buurtzorg Jong.

Iedere basisschool heet een SchoolOndersteuningsProfiel opgesteld. De Fonkelsteen heeft in haar schoolondersteuningsprofiel gekozen voor een brede basiszorg. Dat betekent dat wij de kinderen van groep 1 tot en met 8 in hun eigen units de juiste ondersteuning willen geven. We worden hierin geholpen door Samenwerkingsverband de Meijerij. Meer informatie vinden jullie op De Meijereij PO.

Als er ook in de thuissituatie ondersteuning nodig is werken we samen met Buurtzorg Jong. Zorgaanvragen lopen vanaf 1 januari 2015 via deze gemeentelijke voorziening. Iedere dinsdag heeft Buurtzorg Jong spreekuur in Brede School de Waluwe. Als ouder kun je zelf met hen in contact treden, ook kunnen wij als school hierin initiatief nemen.