Pedagogisch klimaat

Wij hechten waarde aan een uitnodigende sfeer in de school. Basis van ervaringsgericht onderwijs is een positieve relatie tussen kinderen en leerkrachten en tussen kinderen onderling. Kenmerkend voor de Fonkelsteen is dat onze leerkrachten professionals zijn in hun rol als leerkracht, maar daarbij tegelijk ook zichzelf als mens openstellen naar de kinderen. Dat kan alleen als er op school een basis van vertrouwen is.

Deze fundamentele keuze voor echtheid, verbondenheid en dialoog is een preventieve aanpak om te zorgen voor welbevinden. In gesprek elkaar leren begrijpen en je verplaatsen in het perspectief van de ander is dagelijkse praktijk in tweegesprekken en kringgesprekken. Op die manier is ervaringsgericht onderwijs een manier om elkaar te leren accepteren en pesten te voorkomen.