MR


De MedezeggenschapsRaad
van de Fonkelsteen bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden.
De MR geeft advies aan de directeur en heeft beslissingsbevoegdheid bij het vaststellen van de het schoolplan en het jaarplan.
Ook kunnen MR-leden deel uit maken van de sollicitatiecommissie bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten.
De MR komt ongeveer 6 X per jaar bij elkaar. Samen met de PR-groep organiseert de MR open dagen, ouderavonden en ouderenquĂȘtes.

Contact: mr@fonkelsteen.org

De MR bestaat uit:

  • voorzitter – Edwin Steennis (ouder)
  • secretaris – Manon vd Kooij (ouder)
  • lid – Brechje Verhelle (leerkracht)
  • lid – Marga van Gijn (leerkracht)