Kwaliteitsonderzoek

In 2015 heeft er door de inspectie een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Wij deden als Vernieuwingsschool mee in de pilot voor het nieuw vast te stellen toezichtskader van de Onderwijsinspectie.

Dit onderzoekskader wordt vanaf 2017 door de onderwijsinspectie gehanteerd. Stichting Signum (ons bestuur) was één van de eerste besturen waar dit onderzoek is uitgevoerd. In de nieuwe onderzoeksvorm wordt het onderwijs op bestuursniveau doorgelicht. Alle directeuren nemen deel aan de gesprekken met de inspecteurs, enkele scholen krijgen een diepteonderzoek. 

Van beide onderzoeken zijn hieronder positieve verslagen te lezen over zowel het onderwijs op De Fonkelsteen als het onderwijs bij Signum.

Klik hier voor het verslag van de school:

Kwaliteitsonderzoek Vernieuwingsschool de Fonkelsteen

Klik hier voor het verslag van het bestuur:

Kwaliteitsonderzoek onderwijsinspectie bij Signum