Structuur

20131114_080Op een dag komen de volgende werkvormen voorbij:

  • Kring: Er zijn dagelijks vaste kringactiviteiten, die bijdragen aan sfeer en relatie.
  • Contractwerk: Er is afwisseling in instructie, oefenen met de leerkracht en zelfstandig werken.We werken in kleine instructiegroepen.Met contractwerk kunnen kinderen leren zelfstandig aan taken te werken en te oefenen in plannen. We besteden veel tijd en aandacht aan taal, lezen en rekenen.
  • Ateliers: Daarnaast wordt er veel tijd ingeruimd voor creativiteit, wereldoriĆ«ntatie, sport en spel.
  • Projectwerk: tijdens projecten worden zaakvakken holistisch aangeboden. De methodiek onderzoekend leren staat hierbij centraal.
  • Volgen van leerlingen: Er wordt getoetst via de landelijke CITO methodiek en wij werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Als Eindtoets gebruiken wij Route8.