GGD

logo-ggdDe GGD speelt een rol bij de gezondheidszorg op school.
Er zijn spreekuren in de Brede School voor de schoolverpleegkundige, de schoolarts en de logopediste.
Voor vragen over gezondheid kunnen team en ouders terecht bij GGD Rivierenland.