Eindtoets

Verplichte Eindtoets voor het basisonderwijs
Iedere basisschool is verplicht een eindtoets af te nemen in de periode april-mei. Als team en directie hebben we een afgewogen keuze gemaakt voor de toets ROUTE-8.

Criteria:
Past de toets in onze manier van werken? Ja!
Meet de toets wat we willen weten? Ja!
• Het is een adaptieve toets -> sluit aan op belang welbevinden van het kind en meten competenties en prestaties
• De toets duurt niet te lang -> geen aanpassing onderwijsprogramma nodig
• De toets hoeft niet door alle kinderen tegelijk gedaan te worden –> past in onze manier van werken in de unit
Voor meer informatie nodigen we jullie uit om te kijken op de site van route 8 https://route8.nl

Advies en eindtoets

De kinderen van leerjaar 8 krijgen in december/januari een advies voor het vervolgonderwijs. Wanneer de eindtoets hiervan afwijkt kan het advies heroverwogen worden. Het schoolgemiddelde van de eindtoets was in schooljaar 2018-2019 187,5 (bij een ondernorm van 206). De Route 8 toets heeft geen correctiefactor voor kleine aantallen leerlingen in leerjaar 8. De kinderen hebben de toets passend bij hun niveau gemaakt en kunnen naar het door hen gewenste vervolgonderwijs uitstromen.

Uitstroom 2018-2019

Er zijn 11 leerlingen uitgestroomd:

  • 2 leerlingen naar BB
  • 3 leerlingen naar KB/TL
  • 2 leerlingen naar TL
  • 3 leerlingen naar TL/Havo
  • 1 leerling naar VWO.