Ervaringsgericht onderwijs

Tijgeroog samenwerkenBij ErvaringsGericht Onderwijs zijn zowel competenties van kinderen  als het welbevinden en betrokkenheid  speerpunten. Het (leer)proces en de ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal. Samen met kinderen en ouders wordt besproken welke leervragen er zijn.

Met de kinderen zoeken we naar de beste balans tussen initiatief van begeleiders en initiatief van kinderen. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen juist daardoor optimaal tot leren komen.