Corona nieuws

Corona

Op deze pagina plaatsen we informatie bestemd voor ouders en leerlingen. Door een overheidsbesluit blijft zowel de kinderopvang als de school gesloten tot en met 6 april. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van wie beide ouders/verzorgers een ‘vitale functie’ bekleden. Voor deze kinderen wordt indien mogelijk opvang verzorgd, al of niet op onze locatie.

Op deze pagina wordt regelmatig informatie toegevoegd: zoals informatie voor het (t)huiswerk, actualiteiten en informatie over noodopvang voor ouders met cruciale beroepen.

Laatste Nieuws -24 april 

Dinsdag 21 arpil heeft premier Rutte aangegeven dat de scholen weer open gaan op 11 mei. Wel onder een aantal voorwaarden en maatregelen. De afgelopen dagen is het bestuur en is het team van de Fonkelsteen aan de slag gegaan om e.e.a. voor te bereiden, er is veel gedaan maar we zijn nog niet klaar!

Er is nog veel werk te doen en we gaan in de week van 4 t/m 8 mei hard aan de slag om goed te kunnen starten op 11 mei.

Enkele zaken die voor nu goed zijn om te weten:

• In de bijlage een brief vanuit Signum voor alle ouders.
• We starten twee vormen van onderwijs vanaf 11 mei, waarbij een gedeelte fysiek onderwijs afgewisseld wordt met (t)huiswerk.
• De helft van een groep mag maar naar school. Er komt een A en B indeling van leerlingen, rekening houdend met broertjes en zusjes uit gezinnen.
• Een schooldag is straks een hele dag, d.w.z. normale schooltijden.
• Er wordt rekening gehouden met haal- en brengtijden van kinderen, zoveel mogelijk gespreid, om contact te vermijden.
• Ouders mogen niet in de school.
• Noodopvang wordt vanaf 11 mei geregeld en aangeboden aan de kinderen die onder de criteria van de overheid vallen.
• Op 6, 7 en 8 mei is er nog thuisonderwijs georganiseerd door school. Noodopvang, zoals georganiseerd voor de meivakantie, loopt op deze data gewoon door.

We hadden bij aanvang van de meivakantie aangegeven dat op 28 april informatie over de uitwerkingen na de meivakantie ging komen. Deze datum komt te vervallen en is opgeschoven naar 7 mei of indien mogelijk eerder. De informatie en het beleid wordt in de week van 4 mei voorgelegd aan de MR.

Nieuws 15 april

Deze vraag kunnen we nog niet beantwoorden, er is nog veel onduidelijkheid. We delen u alvast wel het volgende:

• Op dinsdag 21 april doet de overheid uitspraak over de intelligente lock-down. Gaan er weer sectoren voorzichtig open? En wat zijn de nieuwe richtlijnen/maatregelen?
• Woensdag 22 april hebben de onderwijsbesturen overleg met de veiligheidsregio’s en worden de maatregelen vertaald naar beleid en acties voor het onderwijs. Om 16.00 uur worden alle directies op de hoogte gebracht van de uitkomsten van dit overleg.
• Vrijdag 24 april heeft het team van de Fonkelsteen een ingelaste vergadering. We gaan deze bijeenkomsten gebruiken om het beleid en de richtlijnen te vertalen voor de Fonkelsteen.
• Op dinsdag 28 april krijgt u te horen hoe het onderwijs er na 5 mei uit komt te zien. We informeren u via de SocialSchools app.

Om een idee te geven van de mogelijkheden zijn er twee scenario’s waar we op dit moment van uitgaan:

Scenario 1: school gaat open, wellicht gedeeltelijk.

De volgende vragen spelen dan:
• Hoe gaan we onderwijs verzorgen met richtlijnen van 1,5 meter afstand?
• Hoe gaan we om met de grote verschillen die mede door thuisonderwijs zijn ontstaan?
• Mogen alle leerlingen tegelijk onderwijs krijgen? Indien nee, hoe maken we keuzes en verdelen we leerlingen?
• Op welke locatie/ welke groepen gaan we starten?
• Via welke ingangen gaan de leerlingen naar binnen?
• Hoe gaan we om met ouders en volwassenen binnen de school?
• En zo zijn er nog heel veel vragen waarop we antwoorden moeten formuleren….

Scenario 2: scholen blijven dicht, thuisonderwijs gaat door.

We hebben op woensdag 15 april met het team besloten dat we de volgende acties gaan opzetten:
• Aanbod van nieuwe lesstof
• Online instructielessen vanuit de Fonkelsteen op basisvakken (taal-rekenen-spelling en begrijpend lezen)
• Dag-structuur met daarbij online momenten van (gedeeltelijke) kringmomenten.

Kortom, nog veel werk te verzetten. Nog veel stappen te maken. Vrijdag krijgt u nog een terugkoppeling over de voortgang van de directievoering op de Fonkelsteen.

 

Nieuws Chronologisch 

Noodopvang

De noodopvang voor ouders werkzaam in ‘cruciale beroepsgroepen’ is vorige week, maandag 16 maart in eerste instantie georganiseerd via de school binnen ons brede school de Waluwe. Al snel is de organisatie overgenomen door Kanteel. Sinds dinsdag 17 maart valt de noodopvang volledig onder de gezamenlijke kinderopvangorganisaties onder aanvoering van Kanteel Kinderopvang. Ook wanneer u geen klant bent bij de kinderopvang kunt u bij deze organisaties terecht. Deze noodopvang wordt geclusterd en daarom aangeboden op een beperkt aantal locaties. Brede school de Waluwe is een van deze locaties. Informatie hierover en over aanmelden voor noodopvang leest u in de betreffende brief die u hierover via Social Schools en via e-mail heeft ontvangen (hieronder te downloaden).

2020-03-16 brief ouders Kanteel Zaltbommel

Kindgegevensformulier BSO

Website wanneer u 24-uurs opvang nodig heeft

(T)huisonderwijs

Scholen in Nederland doen hun best om ouders en kinderen in deze periode te voorzien van materialen en instructies, zodat thuis toch kan worden gewerkt aan schoolzaken. Dit ‘thuisonderwijs’ kan niet op maat door de basisschool worden verzorgd door bijvoorbeeld online colleges zoals een hbo of universiteit dit kan. Ouders worden dan ook opgeroepen om zelf met hun kind(eren) aan de slag te gaan op basis van adviezen, planningen en materialen vanuit de basisschool. Ouders geven deze periode dus zelf thuisonderwijs.

Het voornaamste doel van het thuisonderwijs in de komende weken laat zich samenvatten als: onderhouden, inspireren en onderzoeken. Het is geen reële vervanging van het reguliere onderwijs. Maar probeert u te doen wat haalbaar is, zodat geen onnodige achterstanden ontstaan.

Het ophalen van materialen heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag 17 maart. Alle kinderen uit alle groepen hebben schoolmateriaal thuisbezorgd gekregen. Het gaat om bijvoorbeeld lesboeken en verwerkingsmaterialen. Dit materiaal is en blijft eigendom van de school en moet weer in goede staat worden teruggebracht na 6 april.

Er zijn diverse laptops en i-pads in bruikleen gesteld. Hiervoor is een gebruikersovereenkomst opgesteld. De laptops en i-pads dienen ingeleverd worden op het moment dat de scholen weer open gaan. Voor uitlenen van laptops en i-pads, kan een mail gestuurd worden naar Alice.stapel@signumonderwijs.nl Zij zal met u een ophaalmoment afspreken.  

Vanaf 6 april

Omdat de school minimaal tot 6 mei gesloten is, zal het thuisonderwijs langer doorgaan. Tot en met 17 april verzorgen we thuisonderwijs, daarna gaat de meivakantie in. Tweede Paasdag verzorgen we geen thuisonderwijs.

De komende weken zien er als volgt uit:

 1. Welbevinden en veiligheid staan voorop. Zorg ervoor dat uw kind het goed heeft thuis. Indien er vragen zijn, kan dit tijdens de online gesprekken worden aangegeven.
 2. De online programma’s blijven actief, de oefeningen worden telkens klaargezet en bijgehouden door de leerkrachten.
 3. Weektaken en opdrachten gaan door. De volgende planning in socialschools kunt u daarbij aanhouden:

Unit 1 zet dagelijks opdrachten klaar.

Unit 2, leerjaar 3 zet de opdrachten op maandag klaar

Unit 2, leerjaar 4-5 zet de opdrachten op vrijdag klaar

Unit 3 zet de weektaak op maandag klaar.

 1. We gaan de berichten per unit of leerjaar in socialschools meer bundelen. Dat wil zeggen dat we streven naar 1 bericht per dag. Zo krijgt u minder berichten binnen, waardoor het overzichtelijker wordt.
 2. Indien nodig gaan we online instructielessen opmaat verzorgen. Tijdens de videogesprekken zal dit met de leerlingen worden afgestemd.
Ondersteuning ICT  en  inlogvragen
We hebben gemerkt dat er grote verschillen zitten in de ICT vaardigheden. Soms lukt het goed om programma’s te downloaden of in te loggen en soms komen kinderen en ouders er niet uit. We hebben, na overleg met Signum, besloten om ondersteuning aan te bieden.
Dinsdag 31 maart is er tussen 10.00 en 13.00 uur een inloopmoment voor alle ICT-vragen.
U dient zich van tevoren aan te melden bij Monique, via monique.dekker@signumonderwijs.nl of via de chat functie in social schools.
Monique zal aan de hand van de aanmeldingen een rooster maken en met u kijken naar de vragen. Neem uw laptop of i-pad mee!
 
We nemen natuurlijk de coronamaatregelen in acht, dus o.a. anderhalve meter afstand, niet meer dan 3 personen, geen handen schudden en bij ziekteverschijnselen kan er geen afspraak gemaakt worden.  We ontsmetten na elk gesprek telkens de ruimte.
Eind deze week weten we ook hoeveel extra laptops we moeten gaan afschaffen om ervoor te zorgen dat het thuisonderwijs door kan gaan. 

Rol van ouders

We vragen aan u als ouder(s)/verzorger(s) om erop toe te zien dat het programma zo goed mogelijk wordt gevolgd. We vragen aan u om dit samen met de kinderen te doen.

Het programma van unit 1 is gebaseerd op sociale interactie en spelend leren. Sinds donderdag 19 maart zijn er ook online programma’s voor kinderen toegevoegd. Iedereen heeft inmiddels de inlogcodes ontvangen.

Voor unit 2 en unit 3, leerjaren 3 t/m 8 wordt er wekelijks een aanbod via social-schools klaar gezet. Kijkt u als ouder mee, ondersteun waar mogelijk en geniet van dit inkijkje in de keuken van het onderwijs.

Veel online programma’s zijn adaptief, d.w.z. het niveau wordt bepaald aan de hand van het niveau van het kind. Als er meer oefening nodig is zal je langer over “een level” doen dan wanneer je er snel doorheen gaat. Dit verklaart ook waarom u kinderen niet met elkaar moet gaan vergelijken, dat schept verwarring, elk kind werkt op zijn/haar niveau.

Grote verschillen in thuisonderwijs

We hebben in de afgelopen dagen gemerkt dat de verschillen in thuisonderwijs groot zijn. Er zijn gezinnen die aangeven dat het aanbod te veel is en dat ze de planning niet rond krijgen, maar er zijn ook gezinnen die aangeven dat het te weinig is en dat er meer aanbod mag en moet komen. We zien dit bijvoorbeeld terug in het aanleveren van hoeveelheid werk en de tijd waarop er gewerkt wordt, helaas soms ook in de nachtelijke uren. Er zijn gezinnen waarbij ouders zeer ICT vaardig zijn, alle tijd hebben, maar ook kinderen die het helemaal zelf moeten doen.

Mocht bovenstaande van toepassing zijn geef dit dan altijd aan bij de leerkracht(en) van de unit. Zij kunnen meedenken over welke taken prioriteit hebben of juist als extra werk bedoeld zijn. Ook wanneer u behoefte heeft aan meer werk kan de leerkracht u hierin voorzien.

Het  thuisonderwijs is maatwerk. Indien nodig stellen we instructiegroepjes samen en nodigen we kinderen frequenter uit. Maar soms geven we ook aan dat het goed is, zoals het gaat. We leiden meer kinderen, indien nodig, toe naar de noodopvang waar ook medewerkers van ons actief zijn.

Werkzaamheden leerkrachten

We krijgen nog wel eens de vraag wat we eigenlijk allemaal als leerkracht doen. Een kleine opsomming biedt een inkijkje:

 • Opvang van kinderen van ouders vitale beroepen –> vanaf 6 april zijn onderwijsassistenten en leerkrachten aan het ondersteunen bij Kanteel.
 • Klaarmaken van de weektaak
 • Monitoren resultaten van de kinderen en bekijken wie extra feedback, hulp of instructie nodig heeft.
 • Gezinnen helpen waar het online onderwijs lastig te organiseren is.
 • Gezinnen ondersteunen in lastige/kwetsbare situaties (en hierover overleggen met andere instanties)
 • Contactmomenten met de kinderen middels mail of videobellen. Videobellen gebeurt in kleine groepjes. Leerkrachten zijn gemiddeld 2 uur per dag bezig om iedereen te spreken. Videobellen vraagt een andere energie van kinderen en leerkrachten (lang achter elkaar zitten).
 • Reageren in SocialSchools op de ingezonden creatieve opdrachten en taken.
 • Filmpjes maken en het verzinnen van creatieve opdrachten.
 • Afstemmen via Teams met de stichting, gemeente en andere coördinatoren.
 • Uitzoeken van de mogelijkheden van de software.
 • Afstemmingsoverleg tussen teamleden.
 • Nadenken over hoe je weer start na Corona: hoe ga je om met zaken zoals: groter wordende onderlinge verschillen, wel of niet Cito, doublure kandidaten, inhalen van niet aangeboden stof.
 • Regelen van de planning voor volgend schooljaar (bv formatie, jaarplanning activiteiten groepsverdeling, verdeling taken).
 • Overleg over geplande activiteiten van mei t/m juli (wat doen we met kamp, nieuwe thema’s)
 • Iedere woensdag of donderdag briefing met het team via teams

Naast deze schoolse zaken hebben leerkrachten ook op privé gebied te maken met bijvoorbeeld thuiszittende kinderen, mantelzorg activiteiten of zorgen om de gezondheid van dierbare(n) en de gehele situatie. Scheiding prive/werk is in deze tijden lastig, waardoor er bij veel teamleden steeds de ‘aan’ stand wordt ervaren.

Vragen over het (t)huiswerk?

Vragen over het te maken werk en/of andere activiteiten beantwoorden we graag. We verzoeken u hiervoor uw vragen te sturen via de chatfunctie in de socialschool app. De leerkrachten proberen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. We verzoeken ouders om niet naar school te bellen met specifieke vragen, vanuit de geldende richtlijnen zijn er namelijk zo min mogelijk teamleden aanwezig in de school.

Uitwisselen van foto’s/filmpjes

Als u het leuk vindt om af en toe een foto of kort filmpje te sturen naar de leerkracht(en) waarop bijvoorbeeld het gemaakte werk te zien is, dan vinden we dat leuk. Zo blijven we op afstand toch betrokken. Dat kan via e-mail of via Social Schools. Lukt dit niet of echt geen tijd voor? Ook geen probleem, het is echt niet verplicht.

Driehoeks gesprekken

De planning van de Driehoeks gesprekken zal worden aangepast. Voorlopig gaan deze gesprekken uiteraard niet door. U wordt hierover vanzelf verder geïnformeerd via de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Contacten met de leerkracht(en) worden momenteel uitsluitend digitaal onderhouden via Social Schools.

Vanaf donderdag 26 maart zullen de leerkrachten actief contact gaan zoeken met alle leerlingen en de ouders. Dit gaat via “teams” Op de social-school app heeft u hiervoor informatie ontvangen. Volgens een rooster zal de leerkracht contact op gaan nemen. We doen dit bij alle leerlingen om te vragen hoe het met ze gaat. We willen graag weten hoe het met het welbevinden is en of er nog onderwerpen zijn waarbij we kunnen ondersteunen.

 “Videobellen” 3 april

De afgelopen week hebben de teamleden met alle kinderen en ouders online contact gehad. Uit de evaluatie is het volgende gekomen.  

 1. De komende twee weken gaan we door met online gesprekken. Er zal wederom een rooster komen waarbij uw kind, en mogelijk u, wordt uitgenodigd om online in gesprek te gaan. Elke week willen we alle leerlingen een keer “gezien” hebben.
 2. De gesprekken kunnen individueel, maar ook in groepsverband zijn. Zo kunnen de kinderen elkaar ook zien. De groepjes zijn niet te groot, om op die manier ook iedereen goed aan het woord te laten komen.
 3. Soms zullen we vaker en frequenter contact opnemen. We doen dit omdat dit voor uw kind fijner is en we hem/haar dan beter kunnen ondersteunen.
 4. De leerkrachten zijn voor vragen en/of opmerkingen bereikbaar via de chatfunctie van socialschools of per mail. Als het nodig is om ook te videobellen kan dat worden afgestemd met de leerkracht. Een afspraak zal dan worden ingepland.

Welbevinden en veiligheid

Vanuit de overheid en het bestuur wordt er veel geattendeerd op aandacht voor welbevinden en veiligheid bij kinderen in de thuissituatie. De Fonkelsteen heeft hier op de volgende manier aandacht voor:

 1. Wekelijks contact met kinderen en/of ouders.
 2. Indien nodig frequenter contact met leerlingen en/of ouders waar specifieke zorgen en ondersteuning nodig is.
 3. Organisatie van noodopvang voor kinderen waarbij we zien dat dit nodig is. Dit wordt georganiseerd door Kanteel in afstemming met de Fonkelsteen, Buurtzorg Jong, GGD en gemeente Zaltbommel. De aantallen van kinderen in noodopvang zijn deze week omhoog gaan. Op dit moment zijn er dan ook medewerkers van de Fonkelsteen actief bij Kanteel om deze kinderen te ondersteunen.
 4. Indien nodig verwijzen we gezinnen ook naar externe instanties die hulp kunnen bieden. Belangrijke partners zijn hierbij Buurtzorg Jong en GGD. Maar u kunt bijvoorbeeld ook denken aan de kindertelefoon (kindertelefoon.nl)

Online Pesten

We vragen ook aandacht voor het “online pesten” Doordat leerlingen met elkaar de mogelijkheid hebben om digitaal te communiceren is de kans groot dat er ook “online gepest” gaat worden. De leerkrachten bespreken met leerlingen dat dit ongepast gedrag is. Tevens zullen ouders op de hoogte worden gebracht als dit gebeurt. We vragen aan u om ook regelmatig met kinderen mee te kijken. Ziet u opmerkelijk dingen, bespreek dit dan met uw kind. Breng, indien nodig, de leerkracht op de hoogte zodat wij ook actie kunnen ondernemen.

Nieuws voor kinderen en ouders van groep 8: Cito eindtoets voor groep 8 vervalt

Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van Onderwijs woensdag 18 maart besloten. De reden van dit besluit is het verminderen van de werkdruk voor leraren, die in deze periode alle aandacht nodig hebben om onderwijs op afstand te realiseren. Leraren, schoolleiding en ander onderwijspersoneel zijn nu immers erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. De eindtoets van Cito in groep 8 gaat dus niet door.

Dit is de brief van Minister Slob aan de Tweede Kamer 

Wat zijn de gevolgen nu de eindtoets niet wordt afgenomen?

De afgelopen weken kregen de leerlingen van groep 8 het schooladvies van de leraar. Dit komt tot stand door te kijken naar de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het was al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. Op de middelbare school zal vervolgens goed gekeken worden of leerlingen op de juiste plek zitten. Het advies van de basisschool is altijd leidend, met of zonder eindtoets. Er zijn dus geen gevolgen voor de toelating op het voortgezet onderwijs. Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat er iets wordt gewijzigd in de aanmeldprocedure voor de middelbare school. 

Onderwijsinspectie

Er is contact geweest tussen Signum en de onderwijsinspectie. Onze inspecteur heeft laten weten vol lof te zijn over onze aanpak en over de berichten vanuit de verschillende kindcentra. Met betrekking tot het thuisonderwijs worden plannen en uitvoering steeds gemonitord en wordt binnen Signum informatie gedeeld tussen de professionals.

Besluit kabinet over verlenging maatregelen.
 
Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet uitspraken gedaan over de nieuwe maatregelen. Er besloten voor een verlenging van de maatregelen. De Fonkelsteen is gesloten tot en met 6 mei. Het thuisonderwijs gaat nog tot en met 17 april door. Daarna start de meivakantie. 
 

Brief Buurtzorg Jong

Een bericht voor ouders/verzorgers vanuit de aan onze wijk/school gebonden schoolmaatschappelijk werker / jeugdprofessional verbonden vanuit buurtzorg jong. In deze brief staan tips om thuis om te gaan met de huidige situatie en ook op welke manier u terecht kunt bij de schoolmaatschappelijk werker Caroline Rutgers.

Buurtzorg Jong

Dit zijn (algemene) educatieve websites:

Algemene website: www.lesopafstand.nl

De Voorleeshoek biedt tijdelijk drie weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te vermaken. Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken.    

Algemene informatie en websites:

GGD: Informatiebrief voor mensen in thuisisolatie of quarantaine

KOO: Adviezen aan ouders over het geven van thuisonderwijs

S’Port: Fit blijven en verveling tegengaan

De Luisterlijn: Dag en nacht een luisterend oor

Coronahelpers: Landelijk vraag en aanbod

Tips

Dan kwamen er nog enkele tips van ouders binnen die we graag delen, doe er uw voordeel mee!

 • Een ouder gaf aan dat een planning helpt, elke dag een vast ritme. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het hele gezin om 9.00 uur start met de eerste thuiswerkopdracht.
 • Planning is fijn, maar durf het ook los te laten als het niet lekker loopt. Neem de tijd voor reflectie en rust. Daarna kan je weer beter aan de slag. Een ouder gaf aan dat een wandeling tussendoor werkt.
 • Een gezin begint de dag alsof ze “echt” naar school. Dat wil zeggen, samen op de fiets en even een paar minuten beweging voor de dag begint.

Disclaimer

De laatste weken hebben we te maken gehad met een situatie waarin adviezen en werkwijzen regelmatig zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Wij volgen de richtlijnen vanuit de overheid en werken volgens afspraken die door/met het schoolbestuur zijn gemaakt. We informeren ouders regelmatig over de actuele situatie. Dat doen we via Social Schools.

Deze pagina op de website van De Fonkelsteen is vooral bedoeld als naslagwerk voor ouders en leerlingen in het kader van het educatieve aanbod in de periode dat kinderen thuis moeten werken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Recente reacties

  Archief

  Categorieën

  • Geen categorieën