Kalender

September 2016

5   School start om 8.30 uur

9   Science Show

12  Ouderavond Middenbouw

14  Ouderavond Onderbouw en Bovenbouw

16  Proeflokaal junior leerjaar 4/5/6/7

23 Vrije dag

24 Burendag Brede School

28 Focusgroep ouders

Oktober 2016

5   Kinderboekenweek

24 Herfstvakantie t/m 28 oktober