Structuur

20131114_080

  • Er zijn dagelijks vaste kringactiviteiten, die bijdragen aan sfeer en relatie.
  • Er is afwisseling in instructie, oefenen met de leerkracht en zelfstandig werken.We werken in kleine instructiegroepen.
  • We besteden veel tijd en aandacht aan taal, lezen en rekenen.
  • Daarnaast wordt er veel tijd ingeruimd voor creativiteit, wereldoriĆ«ntatie, sport en spel.
  • Met contractwerk kunnen kinderen leren zelfstandig aan taken te werken en te oefenen in plannen.
  • Er wordt getoetst via de landelijke CITO methodiek en wij werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Als Eindtoets gebruiken wij Route8.