Anti-pestbeleid van de school

Het concept Ervaringsgericht Onderwijs heeft als uitgangspunt de driehoek welbevinden-betrokkenheid-competentie. Deze basis heeft intrinsiek tot doel sociale omgang te bevorderen en pestgedrag tegen te gaan. Op welke manier we daarbij de hele groep betrekken, welke rol we voor ouders zien en welke verschillende werkvormen we inzetten in ons onderwijs kunnen jullie lezen in het bijgevoegde document.

 

Preventie en aanpak pesten

 

Recente reacties

    Archief

    Categorieën

    • Geen categorieën