Vakanties en Studiedagen

De zomervakantie loopt t/m vrij 2 september 2016.

Het nieuwe schooljaar start dus op maandag 5 september 2016.

Vakanties schooljaar 2016-2017

 

Herfstvakantie ma 24 oktober t/m vrij 28 oktober 2016
Kerstvakantie ma 26 december 2016 t/m vrij 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m vrij 3 maart 2017
Meivakantie ma 24 april t/m vrij 5 mei 2017
Zomervakantie ma 17 juli t/m vrij 25 aug 2017
Vrije dagen

 

vrij 23 december 2016 (voor de kerstvakantie)
ma 17 april 2017(Tweede paasdag)
do 25 en vrij 26 mei 2017 (Hemelvaart)
ma 5 juni 2017 (Tweede Pinksterdag)
Studiedagen

 

vrij 23 september 2016
ma 31 oktober 2016
vrij 3 februari 2017
ma 6 maart 2017
di 6 juni 2016
vrij 30 juni 2017
School eerder uit vrij 14 juli 11.00 uur (zomervakantie)

 

Voor aanvraag extra verlof gelden de wettelijke regels: www.rijksoverheid.nl/leerplicht